Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 31 resultados de búsqueda
  1. I 1672 forærede kong Christian 5. alle Kaløs bygninger til sin halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve, der havde brug for byggematerialer til opførelsen af sit palæ i København (Charlottenborg). Kronen solgte 1690 Kalø til greve Conrad Reventlow. I de følgende 250 år var Kalø nu i privat eje.

  2. Proff™ Rollesøg giver dig en hurtig og enkelt oversigt over personer med officielle roller i erhvervslivet.

  3. Læs mere om Gyldenløve og hans Efterslægt. Kendte navne, eksemler på relationer, noter. Efterkommere, relationer og berømte aner: Gorm den Gamle - Eleanor d'Aquitaine - Charlemagne - Karl den Store - Rollo - St. Olav den Hellige - Sankt Knud Lavard - Skjalm Hvide - Christian IV - efterkommere Margrethe I. / Margrethe II - Kong Abel ...