Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda

  1. Christian VIII (18 September 1786 – 20 January 1848) was King of Denmark from 1839 to 1848 and, as Christian Frederick, King of Norway in 1814. [1] Christian Frederick was the eldest son of Hereditary Prince Frederick , a younger son of King Frederick V of Denmark and Norway.

  2. Christian IV eller Christian Kvart, skrives også Qvart eller Quart, (født 12. april 1577 i København, død 28. februar 1648 samme sted) var konge av Danmark og Norge og hertug av Slesvig og Holsten fra 1588 til 1648. Han tilhørte det tyske huset Oldenburg og var sønn av kong Frederik II og Sophie av Mecklenburg.