Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. He elaborated upon Christoph Martin Wieland's concept of die schöne Seele (the beautiful soul), a human being whose emotions have been educated by reason, so that Pflicht und Neigung (duty and inclination) are no longer in conflict with one another; thus beauty, for Schiller, is not merely an aesthetic experience, but a moral one as well: the Good is the Beautiful.

  2. Krzysztof – imię męskie pochodzenia greckiego.Wywodzi się od słowa Christophoros, powstałego ze złączenia słów Χριστος – Christos i φορος „nosiciel” od φερω – phero „niosę” – co w tłumaczeniu znaczy „niosący Chrystusa” w znaczeniu przynoszący Chrystusa lub też noszący w sobie Chrystusa, co wiąże się z legendą o św.