Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2.625.032.704 resultados de búsqueda

  1. hace 5 días · Albertine Agnes 1634–1696) William Frederick 1613–1664 Count —later Prince— of Nassau-Dietz, Stadtholder of Friesland, Groningen and Drenthe: Henry Casimir I Count of Nassau-Dietz 1612–1640 Stadtholder of Friesland, Groningen and Drenthe: John Maurice "the Brazilian" Prince of Nassau-Siegen 1604–1679 Governor of Dutch Brazil

  2. 09/11/2022 · Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696) was de jongste dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Frederik Hendrik, die na de dood van zijn halfbroer Maurits stadhouder werd van de soevereine provincies Holland, Zeeland, Gelderland en Overijssel, deed er alles aan om een waar koningspaleis in Den Haag te vestigen.

  3. hace 6 días · The branch of Nassau-Siegen was a collateral line of the House of Nassau, and ruled in Siegen. The first Count of Nassau in Siegen was Count Henry, Count of Nassau in Siegen (d. 1343), the elder son of Count Otto I of Nassau. His son Count Otto II of Nassau ruled also in Dillenburg.

  4. 11/11/2022 · Reproducciones De Bellas Artes | Retrato de Albertina Agnes, princesa de Orange-Nassau y sus tres hijos. de Abraham Van Den Tempel (Abraham Lambertsz) (1622-1672, Netherlands) | WahooArt.com + 1 (707) 877-4321

  5. 15/11/2022 · Agnes became renowned for her heroic defence of Dunbar Castle in East Lothian against an English siege led by William Montagu, 1st Earl of Salisbury, which began on 13 January 1338 and ended on 10 June the same year during the Second War of Scottish Independence from 1331 to 1341.

  6. 15/11/2022 · Isabella Charlotte of Nassau (22 January/28 April 1632 – 17 May 1642) Albertine Agnes of Nassau (9 April 1634 – 24 May 1696) Henriette Catherine of Nassau (10 February 1637 – 3 November 1708) Hendrik Lodewijk of Nassau (30 November 1639 – 19 December 1639) Maria of Nassau (5 September 1642 – 17/20 March 1688) Arms