Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Elionor de Blois o de Xampanya (1104-1141), filla d' Esteve II de Blois, comte de Blois, ce chartres i de Meaux, i d' Adela d'Anglaterra, fou una comtessa francesa esposa de Raül I el Valent, comte de Vermandois i comte de Valois.

  2. Elionor De Blois. nacido el 1102. Descripción que se añadirá en breve. Raúl I de Vermandois. nacido el 1085. Descripción que se añadirá en breve.

  3. El nombre Elionor es un nombre de origen francés que significa «la que es como un rayo de sol». Este nombre ha sido utilizado desde la Edad Media y ha sido popular en diferentes épocas y culturas.

  4. Elionor de Blois o de Xampanya (1104-1141), filla d'Esteve II de Blois, comte de Blois, ce chartres i de Meaux, i d'Adela d'Anglaterra, fou una comtessa francesa esposa de Raül I el Valent, comte de Vermandois i comte de Valois. 7 les relacions.

  5. L'Elionor. Autor: Miquel Martí i Pol. Obra: Obra poètica 1 1948-1971 (Paraules al vent) , 1989. L'Elionor. L'Elionor tenia. catorze anys i tres hores. quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden. enregistrades a la sang per sempre.

  6. 22 de oct. de 2014 · Elionor d'Aquitània (1122 - 1 d'abril de 1204) fou reina consort de França (1137-1152) i d' Anglaterra (1154-1189) i duquessa d'Aquitània per dret propi (1137-1204). Com a hereva de la casa de Poitiers, governants del sud-oest de França, va ser una de les dones més riques i poderoses de l’Europa occidental durant l'alta edat mitjana.

  7. 13 de oct. de 2017 · Arbre genealògic d'Elionor d'Aquitània i els seus dos marits, que mostra els seus fills i néts i com es van casar amb cases d'Europa.