Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 30 resultados de búsqueda

  1. Elisabeth von Brandenburg-Küstrin (1540–1578) ⚭ Georg Friedrich I. (Brandenburg-Ansbach-Kulmbach) (1539–1603) Katharina von Brandenburg-Küstrin (1549–1602) ⚭ Kurfürst Joachim Friedrich (Brandenburg) (1546–1608) Anna von Brandenburg (1487–1514) ⚭ König Friedrich I. (Dänemark und Norwegen) (1471–1533)

  2. Elisabeth (1743–1782) Peter (1745–1798) Alexej (1746–1787) Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1715–1797) ⚭ König Friedrich II. (Preußen) (1712–1786) Ludwig Ernst von Braunschweig-Wolfenbüttel (1718–1788), Generalkapitän der Niederlande; August (1719–1720) Friederike (1719–1772)

  3. 13. Elisabeth of Brunswick-Grubenhagen: 27. Margaret of Pomerania-Wolgast: 3. Sophia Dorothea of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg: 28. Francis I, Duke of Saxe-Lauenburg: 14. Francis II, Duke of Saxe-Lauenburg: 29. Sibylle of Saxony: 7. Sophia Hedwig of Saxe-Lauenburg: 30. Julius, Duke of Brunswick-Lüneburg: 15. Maria of Brunswick ...

  4. Frederik Willem was de zoon van keurvorst Georg Willem en Elisabeth Charlotte van de Palts, dochter van Frederik IV van de Palts. Aangezien Brandenburg geteisterd werd door de verwoestingen door Albrecht von Wallenstein, verbleef hij in de Nederlanden, waar hij tussen 1634-1637 aan de Universiteit van Leiden studeerde.

  5. Skønt kongen i princippet var uden råderum, forstod han at udnytte de muligheder, der var. Hans første skridt var, i sin egenskab af holstensk hertug, at afskedige Christian von Pentz, der var gift med Christian IVs og Kirsten Munks datter Sophie Elisabeth, fra dennes stilling som kommandant over garnisonen i Glückstadt og gøre ham til kommandant i Flensborg, hvilket var en klar ...