Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Count Enevold Brandt (7 September 1738 - 28 April 1772) was a Danish courtier. Biography. Brandt was born in Copenhagen, and studied law at the University of Copenhagen. He became assistant judge of the Supreme Court of Copenhagen in 1764, royal chamberlain in 1769, and afterwards superintendent of the Royal Theatre.

  2. 24 de dic. de 2023 · Enevold Brandt. Un soldado danés valiente y leal, compañero de Laust y Peter en el frente de batalla. Su fuerza y determinación lo convierten en un aliado indispensable. Estos son algunos de los personajes principales de la serie «1864».

  3. Enevold Brandt (1738 – 28. april 1772) var en dansk hofmand og lensgreve. Brandt studerede jura og blev 1764 assessor i højesteret. Han var imidlertid allerede i 1755 blevet knyttet til hoffet som hofjunker, og efterhånden valgte han at gøre karriere ved hoffet.

  4. 25 de jun. de 2018 · With the ear of the King, Struensee first appointed himself to the Privy Council before dismantling it in favour of a Cabinet in his control, supported by his ally Enevold Brandt. The increasing incapacity of the King gave Struensee the authority to pursue an Enlightenment agenda, which he did by issuing nearly 2000 decrees in his 16 ...

  5. In 1772 Struensee was arrested and condemned to death for lese-majeste, and together with his friend, Count Enevold Brandt, he was beheaded. His body was quartered and put on the wheel and spear. Most of his reforms were nullified after the execution.

  6. primary name: Brandt, Enevold Details individual; official; Danish; Male. Life dates 1738-1772. Biography !764 Supreme Court judge 1769 ...

  7. Enevold Brandt, 7.9.1738-28.4.1772, dansk hofmand. For at fremme sin karriere og for at opnå kongens gunst tog Enevold Brandt ivrigt del i hofintrigerne i Christian 7.s første regeringsår. Han blev dog udmanøvreret og opholdt sig 1768-70 i eksil i Frankrig, hvor han bl.a. besøgte Voltaire.