Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda

  1. En relació als temes sobre violència, apareixen escenes en les quals es presencien violacions, assassinats a sang freda i a boca de canó, o escenes de canibalisme: Bandits afusellant a les seves presoneres (o Assalt de bandits I), Bandit despullant una dona (Assalt de bandits II), Bandit assassinant una dona (Assalt de bandits III), Caníbal preparant les seves víctimes i Caníbal ...