Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 26 resultados de búsqueda

  1. Frederick II (1413–1471), Elector of Brandenburg married in 1441 Princess Catherine of Saxony (1421–1476) Albert Achilles, (1414–1486), Elector of Brandenburg, married: in 1446 Princess Margarete of Baden (1431–1457) in 1458 Princess Anna of Saxony (1437–1512) Sofie, born and died 1417.

  2. Frederick William (German: Friedrich Wilhelm; 16 February 1620 – 29 April 1688) was Elector of Brandenburg and Duke of Prussia, thus ruler of Brandenburg-Prussia, from 1640 until his death in 1688. A member of the House of Hohenzollern , he is popularly known as " the Great Elector " [1] ( der Große Kurfürst ) because of his military and political achievements.

  3. Queen Elizabeth II, present sovereign of the Commonwealth realms, is the daughter of King George VI, the second-eldest son of King George V and Queen Mary; and of Lady Elizabeth Bowes-Lyon (later Queen Elizabeth, and, after her daughter's accession to the throne, the Queen Mother), the daughter of Claude Bowes-Lyon, 14th Earl of Strathmore and Kinghorne, and his wife, Cecilia Bowes-Lyon ...

  4. Wielki Elektor, który uzyskał pełną suwerenność w Prusach w 1657 roku, udowodniając podczas II wojny północnej potrzebę posiadania armii, a także skuteczność wojska prusko-brandenburskiego, mając już ponadto wiernych mu poddanych wśród junkrów mógł swobodnie występować z pozycji silniejszej, czego wcale nie krył.