Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Frederick William von Blücher (Danish: Frederik Vilhelm von Blücher; German: Friedrich Wilhelm von Blücher; 14 January 1760 — 16 May 1806) was a Danish Chamberlain, Lieutenant Colonel, Commander of the Royal Hourse Guards, the Adjutant-General to former Hereditary Prince Frederick and Hofmarschall.

  2. Frederik Vilhelm (Friedrich Wilhelm) von Blücher (født 14. januar 1760 i Penzlin i Mecklenburg-Strelitz, død 16. maj 1806 i København) var kammerherre, godsejer til Basnæs, oberstløjtnant, kommandør for Livgarden til Hest, Arveprins Frederiks generaladjudant og hofchef.

  3. Frederik Vilhelm von Blücher (født 14. januar 1760 i Pentzlin i Mecklenburg-Vorpommern, død 16. mai 1806 i København) var kammerherre til Basnæs, oberstløytnant, kommandør for livgarden til Hest, Arveprins Frederiks generaladjudant og hoffsjef.

  4. Frederik von Blücher (Q11970035) From Wikidata. Jump to navigation Jump to search (1760-1806) edit. Language Label Description Also known as; English: Frederik von ...

  5. 31 de ago. de 2011 · Han: 40 år og 3 måneder - Hun: 21 år og 1 måned. I arveprins Frederiks (1753-1805) ægteskab fødtes bl.a. sønnen Christian VIII, men at faderen var adjudant Frederik Blücher (1760-1806), er almindelig antaget.

  6. 1 de abr. de 2020 · Muchos altos mandos del Gobierno prusiano dudaron de si Blücher era el militar adecuado para dirigir a su Ejército en Waterloo.

  7. Blücher er en tysk adelsslekt som er kjent siden 1214. Til en gren av slekten hører generalfeltmarskalk Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819), som i 1814 ble preussisk greve med navnet Blücher von Wahlstatt, og samme år fikk en personlig fyrstetittel.