Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. Fryderyk Jagiellończyk, castellanizado como Federico Jagellón, (Cracovia, 27 de abril de 1468 - ibid., 14 de marzo de 1503) fue un eclesiástico polaco, obispo y cardenal. Índice 1 Biografía

  2. Fryderyk II zajmował również nieprzejednane i bezwzględne stanowisko wobec prób naprawy Rzeczypospolitej. Manifestacją niezadowolenia Prus wobec reform roku 1764 , głównie wobec cła generalnego , było (bezprawne) ustanowienie komory celnej w Kwidzynie , wzmocnionej zbrojną załogą oraz artylerią i pobieranie cła od polskiego handlu.

  3. Aleksander Jagiellończyk (ur. 5 sierpnia 1461 w Krakowie, zm. 19 sierpnia 1506 w Wilnie) – syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, od 1492 roku wielki książę litewski, od 1501 roku król Polski

  4. Fryderyk Wilhelm II, niem. Friedrich Wilhelm II von Hohenzollern (ur.25 września 1744 w Berlinie, zm. 16 listopada 1797 w Poczdamie) – król pruski i elektor brandenburski od 1786 r., bratanek i następca Fryderyka II Wielkiego, wolnomularz.

  5. Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie , zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie ) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492.

  6. Ludwik II Jagiellończyk (ur. 1 lipca 1506 w Budzie , zm. 29 sierpnia 1526 pod Mohaczem ) – król Czech (jako Ludwik I ), Węgier i Chorwacji panujący samodzielnie w latach 1516–1526.

  7. Władysław II Jagiellończyk cz. Vladislav II.Jagellonský, węg. II.Ulászló (ur.1 marca 1456 w Krakowie, zm. 13 marca 1516 w Budzie) – królewicz polski, król czeski od 1471, węgierski i chorwacki od 1490, syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki króla Niemiec, Czech i Węgier Albrechta II Habsburga