Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 31 resultados de búsqueda
  1. Ludwik II Jagiellończyk (ur. 1 lipca 1506 w Budzie , zm. 29 sierpnia 1526 pod Mohaczem ) – król Czech (jako Ludwik I ), Węgier i Chorwacji panujący samodzielnie w latach 1516–1526.

  2. Jan I Olbracht (Albrecht), (ur.27 grudnia 1459 w Krakowie, zm. 17 czerwca 1501 w Toruniu) – król Polski w latach 1492–1501, książę głogowski 1491–1498.. Był trzecim synem, a czwartym z kolei dzieckiem Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki z Habsburgów, której zawdzięczał prawdopodobnie drugie imię – Olbracht, chciała ona uczcić w ten sposób pamięć ...