Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Gürcü Hatun kimdir? Gürcü Hatun'un asıl adı nedir? Gürcü Hatun; Asıl adı Tamara (Tamar) olan Gürcü prenses; Anadolu Selçuklu Devleti sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in eşlerinden ve Sultan II. Alâeddin Keykubad’ın annesidir. Anadolu Selçukluların ait tarihi kayıtlarda ve Mevlevilik tahine dair anlatılarda Gürcü Hatun ...

  2. 14 de abr. de 2016 · Gıyâseddin Keyhusrev’in eşi Gürcü Hatun Tamara, Gürcistan Kraliçesi Rusudan’ın kızıdır. Kraliçe Rusudan, 1223 yılında tahta çıkmış, aynı yıl Gürcistan dışından bir evlilik yapmak isteyip Selçuklu hanedanlığına mensup Erzurum Hâkimi Mug î seddin Tuğrulş â h’ın oğlu ile nikâh kıymıştır.

  3. Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde önemli bir yer tutan Sultan II. Gıyâseddin Keyhusrev'in eşi Gürcü Hatun Tamara, Gürcistan Kraliçesi Rusudan'ın kızıdır. Kraliçe Rusudan, 1223 yılında tahta çıkmış, aynı yıl Gürcistan dışından bir evlilik yapmak isteyip Selçuklu hanedanlığına mensup Erzurum Hâkimi Mugîsüddin Tuğrulşâh'ın oğlu ile nikâh kıymıştır ...

  4. Alaaddin Keykubat ve Annesi Gürcü Hatun'a Ait Olduğu Düşünülen Kümbet Kazısı Hakkında", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ek Sayı 2, 2019, s. 407-411.

  5. Gurcu Hatun, the “Georgian Lady” [1227-1286], christened in her native land as “Tamar” Bagrationi, was only 13 when she was brought to Konya, in 1240, to marry the Seljuk Sultan, Kaykusraw II, Ghiyāth ad-Dīn Kaykhusraw bin Kayqubād. Her betrothal, as were many in those eras, was a peace-keeping political alliance between her mother ...

  6. 6 de nov. de 2019 · Ayrıca Gürcü Hatun, Mevlana'nın müridi olarak biliniyor ve sizin için de önemli. Tarihte Gürcü Hatun'un ölümü, ne zaman öldüğü, beraber verdikleri vasiyet, kaynaklarda var. Kazılarda Sultan 2. Alaaddin Keykubat'a ait olduğu değerlendirilen sandukalar çıktı. Kadın kemikleri de var ve Gürcü Hatun'un olduğu kuvvetli ihtimal.

  7. Gürcü Hatun. Gürcü Hatun (_ka. გურჯი-ხათუნი) ("fl." 1237-1286?) was a Georgian princess and favorite wife of Kaykhusraw II, Seljuk Sultan of Rum.. After his death in 1246 she married the Anatolian strongman Pervane Mu‘in al-Din Sul