Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 12.400 resultados de búsqueda
 1. Anuncio
  relacionado con: Gürcü Hatun
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Find Info You May Not See Elsewhere With Peoplelooker®. Easy Online Public Records. Explore Hatun's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name.

 1. en.wikipedia.org › wiki › Gürcü_HatunGurju Khatun - Wikipedia

  Gurju Khatun(Georgian: გურჯი-ხათუნი, Gurji-xatuni) (fl.1237-1286) was a Georgianroyal princess from Bagrationi dynastyand Queen consortof Sultanate of Rumbeing favorite wife of sultan Kaykhusraw II, whom she married after the death of Muhammad II of Khwarazmin 1237. [1][2]After his death in 1246 she married the Anatolianstrongman Pervane.

 2. Gürcü Hatun nació con el nombre de pila de Tamar. Era hija de la reina georgiana Rousoudan I re y su esposo Mughis ad-Din Ghias ad-Din , hijo de Muhammad Muhi-ad-Din Tugrul Shah, emir de Erzurum , hijo de Kılıç Arslan II , sultán Seljuk de Roums, que se había convertido al cristianismo ortodoxo para su matrimonio.

 3. tr.wikipedia.org › wiki › Gürcü_HatunGürcü Hatun - Vikipedi

  Gürcü Hatun’un, Gıyaseddin Keyhüsrev ile evliliğinden oğlu II. Alâeddin Keykubad dünyaya geldi. 1243 yılında Selçuklu ordusunun Kösedağ Savaşı ’nda yenilgiye uğramasından üzerine Gürcü Hatun, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Hunat Hatun ile birlikte kaçarak Sis’teki (bugünkü Kozan) küçük Ermeni Krallığı’na sığındı.

 4. Gürcü Hatun (aussi nommée Gurji Khatuni, en géorgien : გურჯი-ხათუნი) fut l'épouse favorite de Kay Khusraw II, sultan seldjoukide de Roum en 1237 - 1246 . Biographie Gürcü Hatun naquit sous le nom chrétien de Tamar.

  • Écrivaine
  • Vers 1286
 5. Gürcü Hatun c. 1237 - c. 1286) fou una princesa georgiana, conversa a l'Islam, i casada amb el soldà seljúcida Kaykhusraw II. El seu nom original era Tamara. Després de la morte del soldà, es va casar amb el seu visir Pervane. Fou filla de Russudan de Geòrgia i Giyaseddin, un príncep turc seljúcida.

 6. Gürcü Hatun (în georgiană გურჯი-ხათუნი, Gurji-xatuni; n. 1227, Regatul Georgiei – d. 1286) a fost o prințesă regală georgiană din dinastia Bagrationi și regină consoartă a Sultanatului de Rum, fiind soția favorită a sultanului Kaykhusraw II, cu care s-a căsătorit după moartea lui Muhammad al II-lea de Khwarazm în 1237.

 7. 18/11/2020 · “Gürcü Melek Hatun”un yanlış bir yazılış olduğunu da göstermek amacıyla yazıya giriş babından önce “Gürcü”, sonra “Melek” sözcükleri üzerinde duracağım. Günümüz Türkçesinde “Gürcü” olarak yazılan kelimenin özgün biçimi “Gurcî”dir (كورجی) ve bu kelime Farsçadan Türkçeye girmiştir. Buradaki “î” nispet ekidir ve isimden sıfat yapmaya yarar.

 1. Anuncio
  relacionado con: Gürcü Hatun
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Find Info You May Not See Elsewhere With Peoplelooker®. Easy Online Public Records. Explore Hatun's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name.