Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 14 resultados de búsqueda

  1. In 994, Gurgen was crowned King of the Iberians. In 975, supported by duke of Kartli Ivane Marushidze and David, Bagrat claimed the throne of Kartli, [8] : 108 becoming King of the Kartlians . During this time, the Kingdom of Abkhazia in what is today northeastern Georgia was under the rule of Theodosius the Blind , who did away with Abkhazian traditions.

  2. tr.wikipedia.org › wiki › ArdanuçArdanuç - Vikipedi

    yüzyılda İberia Krallığı kenti olarak sözünü ettiği Artanissa'nın Ardanuç olduğu sanılır. Ancak Ptolemaios Gürcüce adı Yunancaya uydurup yazmış olabilir. Osmanlıca Ardanuc adı Osmanlıların son döneminde ya da Cumhuriyet döneminin başlarında Ardanuç’a dönüşmüş olabilir.