Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 35 resultados de búsqueda
  1. Frederik III, som var en belest mann interessert i teologi og datidens vitenskaper, grunnla omkring 1648 Det Kongelige Bibliotek basert på sin egen boksamling (hvorav adskillige bærer hans superexlibris), samt en rekke adelige biblioteker som han hadde kjøpt opp. Han var også interessert i alkymi, og da han hadde brukt opp sine titler da Gothersgade og Vendersgade i København fikk navn ...

  2. Selv om hans regjeringstid var preget av militære nederlag og økonomisk tilbakegang, fremstår Christian IV som en av de mest fremtredende, elskede og beundrede konger i Danmark og Norges historie. Det skyldes ikke minst alle byene han anla i sin tid: Christianshavn , Christianstad i Skåne og Christianopel i Blekinge , Glückstadt i Holsten , Christiania ( Oslo ), Christianssand og ...

  3. Med Karen Andersdatter fik han to (måske tre) børn, hvoraf kun Hans Ulrik Gyldenløve nåede voksenalder. Christian 4. blev anset som en ren buk, og ikke mindst, da dronningen fødte sit sidste barn dagen før hans elskerinde nedkom.

  4. Vi kan ikke holde på en hemmelighed. Har du nyttige kontakter i dit netværk? Det kan du lynhurtigt tjekke. Bare skriv navnet på de topledere, du kender – og se straks, hvem de har i deres officielle netværk.

  5. Danske adelsslægter.Den danske adel, der groft inddeles i uradel og brevadel, og i højadel og lavadel, består i dag af 189 slægter (hvoraf 6 er uddøde i mandslinjen), der enten er ubetitlede, friherrelige (= baron), lensfriherrelige (= lensbaron), grevelige eller lensgrevelige.

  6. Gyldenløve: Noble Amorial letter for Hans Ulrik Güldenløwe to Vindinge (1616-1645), illegitimate son of Christian IV. 1645 by extinction Denmark: Gyldenløve: Count 1655 by naturalisation letter for illegitimate son of king Frederick III Ulrik Frederik Gyldenløve.

  7. Bremen werd voor het eerst vermeld in 782. Vijf jaar later stichtte Karel de Grote er een bisdom en werd de stad een steunpunt voor de kerstening van Noord-Europa. In 1260 trad de stad voor het eerst toe tot de Hanze, maar conflicten met de andere Hanzesteden leidden er tot drie keer toe dat Bremen uit het verbond werd gezet.