Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 8.770 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Hans Ulrik Gyldenløve
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Have A Name You Want to Search, We Are Ready! Enter The Name/State & See Available Info. See Hans's Public Record. Results May Include: Real Name, Phone, Email, Address

 3. 100,000+ usuarios visitaron mylife.com el mes pasado

  Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Reviews

 4. Devoluciones en un plazo de 30 días a partir de la entrega para un reembolso total. Encuentra ofertas de hans en Amazon.

 5. 1 millón+ usuarios visitaron ebay.com el mes pasado

  Over 80% New & Buy It Now; This Is The New eBay. Find Great Deals Now! But Did You Check eBay? Check Out Ulrik On eBay.

 1. Hans Ulrik was born at the Kronborg castle in Helsingør, Denmark, on 10 March 1615. He was given Gyldenløve [Golden Lion] as his surname by his father. It was the traditional surname for the illegitimate children of the Kings of Denmark in the 17th Century. The King also appointed Ernst Normand as the guardian of his son.

 2. 14/01/2022 · Gyldenløve, Hans Ulrik, 1615-45, uægte Søn af Christian IV og Karen Andersdatter, blev født 10. Marts 1615 paa Kronborg. Hans Opdragelse faldt til Dels sammen med hans ældre Halvbroder Christian Ulriks; ogsaa han havde Jens Dinesen Jersin til Lærer og var en Tid lang i Sorø. 1629 rejste han sammen med Hertug Frederik til Frankrig.

  • March 10, 1615
  • January 31, 1645
 3. Hans Ulrik Gyldenløve ( 10. marts 1615 på Kronborg – 31. januar 1645 sammesteds) var uægte barn af Christian IV, lensmand og underadmiral. Han var gift med Regitze Grubbe. Regitze Grubbe var slægtning til Erik Grubbe på Tjele, Marie Grubbes far. Ernst Normand blev udnævnt til hans værge af kongen.

 4. Hans Ulrik Gyldenløve (10 March 1615 – 31 January 1645) was the illegitimate son of King Christian IV of Denmark and his mistress, Karen Andersdatter. He was also a Danish Navy officer and lensmann bailiff.

 5. Hans Ulrik Gyldenløve, 10.3.1615-31.1.1645, underadmiral, lensmand. Født på Kronborg, død sst., begravet i Kbh. (Frue k.). G. opdroges til dels sammen med halvbroderen Chr. Ulr. G. (1611-40), havde en tid Jens Dinesen Jersin til lærer og var derpå i Sorø; 1629 ledsagede han hertug Frederik til Frankrig.

 6. Hans Ulrik Gyldenløve var oäkta son till Christian IV av Danmark, med frillan Karen Andersdatter. Han föddes på Kronborg slott i Helsingör 1615-03-10. (Kronoborgs slott blev år 2000 medtaget på UNESCO's världsarvlista.) Lensmand över Kronborg, Frederiksborg och Abrahamstrup Len. Från 1641 och fram till sin död kommendant på/av Kronborg.

 7. en.wikipedia.org › wiki › GyldenløveGyldenløve - Wikipedia

  Hans Ulrik (1615–1645) by Karen Andersdatter Ulrik Christian (1630–1658) by Vibeke Kruse Frederick III Frederick III fathered Ulrik Frederick (1638–1704) by Margrethe Pape, who was also acknowledged and given the surname Gyldenløve. Ulrik Frederick earned great respect from Norwegians while serving as a Statholder in Norway. Christian V

 1. Anuncios
  relacionados con: Hans Ulrik Gyldenløve
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Have A Name You Want to Search, We Are Ready! Enter The Name/State & See Available Info. See Hans's Public Record. Results May Include: Real Name, Phone, Email, Address

 3. 100,000+ usuarios visitaron mylife.com el mes pasado

  Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Reviews

 4. Devoluciones en un plazo de 30 días a partir de la entrega para un reembolso total. Encuentra ofertas de hans en Amazon.

 5. 1 millón+ usuarios visitaron ebay.com el mes pasado

  Over 80% New & Buy It Now; This Is The New eBay. Find Great Deals Now! But Did You Check eBay? Check Out Ulrik On eBay.