Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. Danske adelsslægter.Den danske adel, der groft inddeles i uradel og brevadel, og i højadel og lavadel, består i dag af 189 slægter (hvoraf 6 er uddøde i mandslinjen), der enten er ubetitlede, friherrelige (= baron), lensfriherrelige (= lensbaron), grevelige eller lensgrevelige.

  2. en.wikipedia.org › wiki › 1670s1670s - Wikipedia

    October 5 – Hedevig Ulfeldt, daughter of King Christian IV of Denmark and Kirsten Munk (b. 1626) October 11 – Sir Peter Leycester, 1st Baronet, British historian (b. 1614) October 12. Pieter Codde, Dutch painter (b. 1599) Edmund Berry Godfrey, English magistrate (b. 1621) October 14 – Sir Richard Newdigate, 1st Baronet, English politician ...