Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hedevig Ulfeldt. Hedwig of Schleswig-Holstein (15 July 1626 – 5 October 1678) was the daughter of king Christian IV of Denmark and Kirsten Munk. She was the twin of her sister Christiane Sehested. She shared the title Countess of Schleswig - Holstein with her mother and siblings.

  2. Hedevig Ulfeldt - Wikiwand. From Wikipedia, the free encyclopedia. Hedwig of Schleswig-Holstein (15 July 1626 – 5 October 1678) was the daughter of king Christian IV of Denmark and Kirsten Munk. She was the twin of her sister Christiane Sehested. She shared the title Countess of Schleswig - Holstein with her mother and siblings.

  3. 17 de ago. de 2023 · Hedevig Christiansdatter Oldenburg (born Christiansdatter Ulfeldt) in MyHeritage family trees (Nordin Web Site)

  4. Hedevig Ulfeldt (born Christiansdotter) was born on month day 1626, in birth place, to Kristian IV af Danmark og Norge von Oldenburg and Kirsten av Danmark (born Munk (Lange)). Hedevig had 21 siblings: Fredrik III of Denmark og Norway of Oldenburg (född Oldenburg) King , Margarete Hammer (born Christiansdotter) and 19 other siblings .

  5. Hedevig Ulfeldt, grevinne av Slesvig-Holsten (Hedevig Christiansdatter; født 15. juli 1626 på Haderslevhus, død 5. oktober 1678 i Christianstad) var datter av Christian IV og hans frille Kirsten Munk.

  6. en.wikipedia.org › wiki › UlfeldtUlfeldt - Wikipedia

    Hedevig Ulfeldt (1626–1678), the daughter of king Christian IV of Denmark and Kirsten Munk. Jacob Ulfeldt (1535–1593), Danish diplomat and member of the Privy Council from 1565. Jacob Ulfeldt (born 1567) (1567–1630), Danish diplomat and explorer and chancellor of King Christian IV of Denmark.

  7. Hedevig Ulfeldt (Hedevig Christiansdatter, 15. juli 1626 på Haderslevhus – 5. oktober 1678 i Christianstad, på svensk Kristianstad) var datter af Christian 4. og hans hustru til venstre hånd Kirsten Munk. Hedevig opfostredes i en del af sin barndom hos mormoderen, Ellen Marsvin.