Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 24.800 resultados de búsqueda

  1. Hedevig Ulfeldt. Hedwig of Schleswig-Holstein (15 July 1626 – 5 October 1678) was the daughter of king Christian IV of Denmark and Kirsten Munk. She was the twin of her sister Christiane Sehested. She shared the title Countess of Schleswig - Holstein with her mother and siblings.

  2. Hedevig Ulfeldt Hedwig of Schleswig-Holstein (15 July 1626 – 5 October 1678) was the daughter of king Christian IV of Denmark and Kirsten Munk . She was the twin of her sister Christiane Sehested .

  3. Hedevig Ulfeldt (Hedevig Christiansdatter, 15. juli 1626 på Haderslevhus – 5. oktober 1678 i Christianstad, på svensk Kristianstad) var datter af Christian 4. og hans hustru til venstre hånd Kirsten Munk. Hedevig opfostredes i en del af sin barndom hos mormoderen, Ellen Marsvin.

  4. 23 de oct. de 2022 · Hedevig Ulfeldt Hedwig of Schleswig-Holstein (15 July 1626 – 5 October 1678) was the daughter of king Christian IV of Denmark and Kirsten Munk . She was the twin of her sister Christiane Sehested .

  5. Descargar esta imagen: Hedevig Ulfeldt, hija del rey Christian IV de Dinamarca y Kirsten Munk (n. 1626) - 2C6CXGF de la biblioteca de Alamy de millones de fotografías, ilustraciones y vectores de alta resolución.

  6. El Ulfeldt más famoso es Hedevig Ulfeldt. Otras personajes importantes, celebridades, actores/actriz, atletas, políticos, jugadores de apellido Ulfeldt. FMSPPL

  7. Research genealogy for Hedevig Ulfeldt, as well as other members of the Ulfeldt family, on Ancestry®.