Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. nl.wikipedia.org › wiki › ReformatorReformator - Wikipedia

    De term reformator betekent 'veranderaar' en wordt meestal gebezigd voor belangrijke protestantse theologen uit de zestiende eeuw die braken met de Rooms-Katholieke Kerk en (mede) aan de wieg stonden van nieuwe kerkgenootschappen.

  2. Het gereformeerd protestantisme heeft diverse belangrijke vormgevers gehad, zoals de al genoemde Zwingli en Calvijn, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, John Knox, Theodorus Beza, Guillaume Farel. Belangrijke basiswerken binnen de stroming zijn in chronologische volgorde: de Eerste Helvetische Geloofsbelijdenis (1536) door Bullinger en Jud

  3. El origen del presbiterianismo se remonta al principio de la Reforma protestante del siglo XVI, más precisamente en Suiza y Escocia, lideradas por personajes como John Knox, Juan Calvino, Ulrico Zuinglio y Heinrich Bullinger. Estas congregaciones derivan su nombre de la palabra griega presbyteros, que significa literalmente "anciano".

  4. In the first half of the 16th century, the Grossmünster church was the starting point of the Swiss-German Reformation led by Huldrych Zwingli and Heinrich Bullinger. The theological college then annexed to the monastery spawned what is now the University of Zürich.

  5. Ethelbert William Bullinger. Dr. E.W. Bullinger was born on December 15 in Canterbury, England. He was a direct descendent of the great Swiss Reformer Johann Heinrich Bullinger, a covenant theologian, who succeeded Zwingli in Zurich in December of 1531. Bullinger was educated at King's College, London.

  6. Karl Barth (ur.10 maja 1886 w Bazylei, zm. 10 grudnia 1968 w Bazylei) – teolog szwajcarski.Najbardziej wpływowy teolog ewangelicko-reformowany od czasów Kalwina.

  7. It was led by famous reformers such as John Calvin (1509–1564) and Huldrych Zwingli (1484–1531) in Switzerland and John Knox (1513–1572) in Scotland. Other important leaders were Philipp Melanchthon (1497–1560), Martin Bucer (1491–1551), and Heinrich Bullinger (1504–1574).