Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 39 resultados de búsqueda
  1. Herøy rommer en rik historie, fiske har alltid sysselsatt Herøyfjerdingene, samtidig som handel og gårdsdrift hørte med. Herøy kirke er ei steinkirke fra 1100-tallet som står på øya Sør-Herøy. Denne ble bygd som en hovedkirke for Helgeland, men er i dag den eneste kirka i Herøy sokn.

  2. Det har blitt eit fint samarbeidsprosjekt mellom kulturkontoret, pensjonistlaga i Herøy, Herøy vidaregåande skule og... 16.06.2022 Slik er koronasituasjonen akkurat no -Det kan sjå ut til at vi kan få ein liten auke i nye tilfelle av covid-19 i Herøy framover, og kanskje ei litt større bølgje utover hausten.

  3. LetSea AS - Akvakultursøknad om endring fra laks til torsk på lokalitet 29417 Ytre Vassholmen i Herøy kommune -offentlig høring og uttalelse 15. juni 2022 Kommunestyremøte

  4. 03/06/2022 · Herøy kommune. I Herøy kommune på Helgelandskysten er det et hav av muligheter, for deg som vil. Her ligger det godt til rette for en aktiv fritid, både til vanns, til fjells, eller langs veien på sykkel. Vår vakre natur og flotte skjærgård byr på enestående friluftsopplevelser, med gode muligheter for jakt og fiske.

  5. 14/06/2022 · Det har vore ei trafikkulykke på Hjelmeset i Herøy. Tre bilar er involverte og det er materielle skadar på køyretøy, melder politiet. Alle skal ha kome seg ut av bilane, og det er ikkje meldt ...

  6. 14/06/2022 · Herøy kommune Her finn du informasjon om opningstider i sommar. Det vert redusert opningstid ved rådhuset og på sentralbordet i sommar. Periode: 20.06.22 - 19.08.22. Ope: kl. 10.00 - 14.00. Har du avtale før eller etter opningstida, ring den du har avtale med. Personen vil kome å låse deg inn og ut når du er ferdig.

  7. 03/06/2022 · 3. juni 2022 kl. 11:54 Coop legg ned butikkar. Butikkjeda forklarar avgjersla med at fleire og fleire kundar vel å handle på lågprisbutikkar i dei større sentra, framfor å nytte sine lokale ...