Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda

  1. 30/08/2021 · Roberts første kone var Aelis. med henne fikk han: Hildebrant /Adele av Frankrike (f. circa 887, d. 931) gift med Herbert II av Vermandois ifølge "Europäische Stammtafeln" Robert var gift for andre gang ca 890 til Béatrice av Vermandois, datter av Herbert I av Vermandois. sammen fikk de: Emma Frankrike (894-935), gift med Rudolph, hertugen av Burgund Hugh Great,(898-956) som ble " dux ...