Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda
  1. Stammliste des Hauses Oldenburg mit den in der Wikipedia vertretenen Personen und wichtigen Zwischengliedern.. Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2022 um 19:24 Uhr bearbeitet.

  2. Hrabstwo Oldenburga przejął jego młodszy brat Gerhard VI (zm. 1500). Linia od niego się wywodząca wygasła w 1667 r., a Oldenburg przejęli królowie Danii. Oldenburgowie z głównej linii (potomkowie Chrystiana I) panowali również w Szwecji w latach 1497–1521 (z przerwami). Ostatecznie tron w Sztokholmie utracili na rzecz Wazów.