Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 38 resultados de búsqueda

  1. The House of Glücksburg (also spelled Glücksborg or Lyksborg), shortened from House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, is a collateral branch of the German House of Oldenburg, members of which have reigned at various times in Denmark, Norway, Sweden, Greece, several northern German states, and the United Kingdom.

  2. Hrabstwo Oldenburga przejął jego młodszy brat Gerhard VI (zm. 1500). Linia od niego się wywodząca wygasła w 1667 r., a Oldenburg przejęli królowie Danii. Oldenburgowie z głównej linii (potomkowie Chrystiana I) panowali również w Szwecji w latach 1497–1521 (z przerwami). Ostatecznie tron w Sztokholmie utracili na rzecz Wazów.

  3. Como parte de la promoción para la serie, FX lanzó una campaña «House Call», en la que los espectadores en casa podrían unirse y estar cara a cara con un personaje de la serie. [ 71 ] Antes del estreno de la serie, FX lanzó varias pistas para arrojar luz en la serie.