Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. 18 de jul. de 2024 · kasneje grof Sigvard Bernadotte af Wisborg Princesa Ingrid: 28. marec 1910: 7. november 2000: kasneje kraljica Danske žena Friderika XI. Danskega mati sedanje kraljice Margarete II. Danske in kraljice Ane-Marije Grške: Princ Bertil, vojvoda Hallandski: 28. februar 1912: 5. januar 1997: poročil se je z Lillian Davies, brez otrok