Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 37 resultados de búsqueda

  1. Nel 1471, Galeazzo Maria e Ferrante d'Aragona re di Napoli contrassero un accordo secondo il quale Gian Galeazzo Maria, ancora infante, avrebbe sposato la nipote del re di Napoli e cugina dello stesso principe milanese, Isabella d'Aragona, figlia di Alfonso di Calabria e di Ippolita Maria Sforza, quest'ultima sorella di Galeazzo Maria.

  2. it.wikipedia.org › wiki › SforzaSforza - Wikipedia

    Galeazzo Maria Sforza (duca di Milano dal 1466 al 1476) Bianca Maria Sforza (imperatrice del Sacro Romano Impero dal 1494 al 1510) Anna Maria Sforza (duchessa di Ferrara e Modena dal 1491 al 1497) Gian Galeazzo Maria Sforza (duca di Milano dal 1476-94) Bona Sforza (regina di Polonia e granduchessa di Lituania 1518-1557 e duchessa di Bari 1524-1557)

  3. Ippolita Maria (18 April 1446 — 20 August 1484), wife of Alfonso II of Naples and mother of Isabella of Aragon, who was to marry Galeazzo's heir. Filippo Maria (12 December 1449 — 1492), Count of Corsica. Sforza Maria (18 August 1451 — 29 July 1479), Duke of Bari from 1464 to 1479. Francesco Galeazzo Maria (5 August 1453/54 — died young).

  4. Anna Jagiellonka (łac. Anna Dei gratia Infans Regni Poloniae; ur. 18 października 1523 w Krakowie, zm. 9 września 1596 w Warszawie) – córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1575 królowa Polski, w 1576 poślubiła Stefana Batorego, który został iure uxoris królem Polski i sprawował faktyczną władzę; ostatnia polska monarchini z dynastii Jagiellonów, bezdzietna, po śmierci ...

  5. 2018-2019 : Les Médicis : Maîtres de Florence (Medici), saison 2, épisode 6 Alliance de Jan Michelini, saison 3, épisode 3 Trust (série télévisée) : Ippolita Maria Sforza; 2020 : La Révolution, créée par Gaia Guasti et Aurélien Molas (série télévisée) : Marianne; Clip. 2017 : Inception de Ben Molinaro

  6. Zygmunt III Waza, szw. Sigismund (ur.20 czerwca 1566 w Gripsholm, zm. 30 kwietnia 1632 w Warszawie) – król Polski i wielki książę litewski w latach 1587–1632 oraz król Szwecji (panował w latach 1592–1599, zachował tytuł do śmierci w 1632) z dynastii Wazów.