Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 179 resultados de búsqueda

  1. Hace 5 días · The Ottoman–Hungarian wars concluded in significant loss of territory and the partition of the kingdom after the Battle of Mohács of 1526. Defense against Ottoman expansion shifted to Habsburg Austria, and the remainder of the Hungarian kingdom came under the rule of the Habsburg emperors.

  2. 20 de mar. de 2023 · This annual prize honors the best monograph in Central European history published in English by a North American scholar. This year’s award is restricted to books with an imprint of 2022. "Central European history" is understood to include all German-speaking countries as well as areas previously included within the Habsburg monarchy.

  3. 16 de mar. de 2023 · “This is how the original, Constantinian basilica of St. Peter looked like from 4th-16th century (a bit like San Paolo fuori le mura). On the left the obelisk in its original place, and behind it, the 🇭🇺 Hungarian pilgrim's house established by St. Stephen around 1000 (gone now)”

  4. 17 de mar. de 2023 · József: héber eredetű név, jelentése: Isten gyarapítson! Ezen a napon Jézus édesapjának, a názáreti ácsmesternek a neve napját ünnepeljük. József napját többféle hiedelem övezi. Magyar lakta területeken néhol munkatilalommal ünneplik a tavasz első napját, máshol úgy tartják, hogy ezen a napon meg kell fürdeni és tiszta fehérneműbe bújni.

  5. 19 de mar. de 2023 · The year 962 is that preferred by German and Austrian historians as the date of the foundation of the Holy Roman Empire. It was ruled by the Habsburg dynasty from 1438 till its dissolution in 1806. In fact, a specifically Austrian Empire was only proclaimed in 1804 when it became obvious that the Holy Roman Empire had no future.

  6. 15 de mar. de 2023 · Hiszen csak így tudjuk biztosítani a jövőnket, egy erős magyar közösséget az ellenszél ellenére is – mondta egyebek mellett Fremond Árpád, majd tiszteletét fejezte ki a jogaikért harcoló elődeink felé, akik szembe mertek szállni a túlerővel, hogy aztán a 19. században fel tudják virágoztatni a vidékünket.

  7. 17 de mar. de 2023 · Versek Sándor, József, Benedek napjára: Weöres Sándor: Tavaszköszöntő. Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek. hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik: minden kislány férjhez adatik,