Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. József Ágost főherceg, magyar királyi herceg (akit a magyar sajtóban és köznyelvben legtöbbször csak József főhercegnek neveztek), a Habsburg–Lotaringiai-ház nádori (magyar) ágából származott. Édesapja József Károly Lajos főherceg, lovassági tábornok (1833–1905) volt, a magyar honvédség főparancsnoka, József nádor (1776–1847) fia, István nádor (István ...

  2. Ferenc József megdöbbentő ember volt, aki senkihez sem hasonlított a világon: se őseihez, akik a császári képtárakban különböző koronákkal a fejükön vagy a kezükben egymás mellett sorakoztak a múlt századokból, se testvéreihez, akik a XIX. században darab ideig vele ugyanazon égboltozat alatt éltek, de balvégzetnél, szinte „habsburgi"-nak nevezett szerencsétlen ...

  3. Habsburg György (teljes nevén Paul Georg Maria Joseph Dominikus von Habsburg-Lothringen; Starnberg, 1964. december 16. –) osztrák és magyar újságíró, politikus, közéleti személyiség, a paralimpiai pályázat nagykövete., [2] 2021-től Magyarország nagykövete Párizsban.

  4. Habsburg Károly, vagy Habsburg–Lotaringiai Károly Tamás Róbert Mária Ferenc György Bahnam (németül: Karl Thomas Robert Maria Franziskus Georg Bahnam von Habsburg–Lothringen; Starnberg, 1961. január 11. –) osztrák politikus, a Habsburg–Lotaringiai-ház feje a családi szabályok szerint. Apja Habsburg Ottó, apai nagyapja pedig IV.

  5. Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly (ismert még mint Ausztriai Ferenc Károly főherceg, teljes nevén Ferenc Károly József, németül: Franz Karl von Österreich; Bécs, 1802. december 17. – Bécs , 1878. március 8.), a Habsburg–Lotaringiai-házból származó osztrák főherceg , II.

  6. Habsburg–Lotaringiai-ház (ismert még mint Ausztria–Lotaringiai-ház, németül: Haus Habsburg-Lothringen, csehül: Habsbursko-lotrinská dynastie, olaszul: Gli Asburgo-Lorena), egy 1736-ban, a Habsburg-házból származó Mária Terézia uralkodónő és a Lotaringia-házból származó Ferenc István császár házasságával alapított uralkodócsalád, melynek tagjai többek között ...

  7. Bánlaky Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme; Athenaeum, Bp., 1928–1942 13. Ferdinánd és Szapolyai János ellenkirályok. A török hódítások korszaka Szulejmán haláláig, 1526–1566; 1940; Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése. Források a Habsburg-magyar kapcsolatok történetéhez; fel. szerk. Kerekes Dóra, szerk.