Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 10 resultados de búsqueda

  1. Biography Early life. Chodkiewicz was born around 1561 (exact date of his birth is unknown) as the son of Jan Hieronimowicz Chodkiewicz, Grand Marshal of Lithuania, castellan of Vilnius and Krystyna Zborowska, daughter of a Polish magnate family of Zborowski.

  2. Marszałek wielki litewski – urząd senatorski I Rzeczypospolitej.. Został utworzony za panowania króla Władysława Jagiełły prawdopodobnie już w 1398, w ostatecznej formie po 1409, kiedy powstał urząd marszałka wielkiego koronnego.

  3. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł książę herbu Trąby, zwany Sierotką (ur. 2 sierpnia 1549 w Ćmielowie, zm. 28 lutego 1616 w Nieświeżu) – wojewoda wileński od 1604, wojewoda trocki od 1590, kasztelan trocki od 1586, marszałek wielki litewski w latach 1579–1586, marszałek nadworny litewski od 1569, starosta szawelski, dyrektor trockiego sejmiku przedsejmowego 1594 i 1598 roku ...

  4. Jan Hieronimowicz Chodkiewicz became the first Governor of the Duchy (1566–1578) with the seat in Sigulda Castle. It was a province of Grand Duchy of Lithuania until 1569. After the Union of Lublin in 1569, it became a joint domain of the Polish Crown and the Grand Duchy. Muscovy recognized Polish–Lithuanian control of Ducatus Ultradunensis ...