Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 42 resultados de búsqueda

  1. Jan Karol Chodkiewicz (in red) at Chocim, 1621 Great Hetman of Polish–Lithuanian Commonwealth , Jan K. Chodkiewicz The Polish-Muscovite War had no sooner been ended by the Truce of Deulino than Chodkiewicz was hastily dispatched southwards to defend the southern frontier against the Turks , who, in the opening phase of the Polish–Ottoman War , defeated Polish forces at Cecora , killing ...

  2. Mobilizacja. W Rzeczypospolitej, w obliczu realnego zagrożenia umilkły swary i Sejm zarządził ogromne podatki mające zapewnić pobór 65 tys. żołnierzy.Dowódcą całości sił został mianowany hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, który miał przenieść działania poza granice Polski i stoczyć rozstrzygającą bitwę z Turkami nad Dunajem.

  3. Jan II Aragoński (1398-1479), król Nawarry od 1425 i Aragonii od 1458; Jan II Kastylijski (1405-1454), król Kastylii od 1406; Jan Karol I (ur. 1938), król Hiszpanii od 1975 do 2014; Władcy skandynawscy. Jan I Sverkersson – król Szwecji 1216-1222; Jan I (1455-1513), król Danii od 1481, Norwegii od 1483 i Szwecji od 1482 (jako Jan II)

  4. 23/09/2022 · Sarmacja jest fundamentem polskiej kultury, obejmującym potężną spuściznę w niemal wszystkich dziedzinach życia. Byli nią przesiąknięci m.in.: Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Piotr Skarga, Jan Chryzostom Pasek, hetman Jan Karol Chodkiewicz, Jan III Sobieski, Ignacy Krasicki.

  5. 24/01/2020 · Chapiński Karol Jakub: SR w Koninie: Chmielewska Katarzyna: SO w Szczecinie: Chmielewski Zbigniew Antoni: SO w Olsztynie: Chodkiewicz Tomasz: SO w Łodzi: Chojnacka-Kucharska Beata: SO w Jeleniej Górze: Chrapoński Dariusz Piotr: SA w Katowicach: Chruścielewska Dominika Maria: SO w Łodzi: Chybicka Dorota: SO w Gdańsku: Ciechanowicz ...