Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Joanna Grudzińska (Poznan, 17 de mayo de 1795 - Tsárskoye Seló, 17 de noviembre de 1831) era una aristócrata polaca, duquesa de Łowicz y segunda esposa del gran duque Constantino Pávlovich Románov, de facto, virrey de Polonia.

  2. Joanna Grudzińska (17 May 1791, Poznań - 17 November 1831, Tsarskoye Selo) was a Polish noble, a Princess of Łowicz and the second wife of Grand Duke Constantine Pavlovich of Russia, the de facto viceroy of the Kingdom of Poland.

  3. Joanna Grudzińska (Poznan, 17 de mayo de 1795 - Tsárskoye Seló, 17 de noviembre de 1831) era una aristócrata polaca, duquesa de Łowicz y segunda esposa del gran duque Constantino Pávlovich Románov, de facto, virrey de Polonia.

  4. 3D Character Artist

  5. Joanna Grudzińska was a Polish noble, a Princess of Łowicz and the second wife of Grand Duke Constantine Pavlovich of Russia, the de facto viceroy of the Kingdom of Poland.

  6. W 1819 r. mianowany został prezesem Komisji Nadzoru Budowli Korony. Według wielu świadectw był „znanym w świecie warszawskim utracjuszem i hulaką” (E. Kozłowski, Joanna z Grudzińskich, księżna Łowicka, w: PSB, t. 11, s. 246). Rodzina zamieszkała na Zamku w Warszawie.

  7. Joanna Grudzińska, właściwie hrabianka Joanna Nepomucena Barbara Grudzińska herbu Grzymała, później księżna łowicka-romanowowska (ur. 29 września 1791 w Poznaniu, zm. 29 listopada 1831 w Carskim Siole) – księżna łowicka, morganatyczna żona wielkiego księcia Konstantego.