Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 26 resultados de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › DecapitationDecapitation - Wikipedia

    The same could be said for the execution of Johann Friedrich Struensee, favorite of the Danish queen Caroline Matilda of Great Britain. Margaret Pole, 8th Countess of Salisbury, is said to have required up to 10 strokes before decapitation was achieved. This particular story may, however, be apocryphal, as highly divergent accounts exist.

  2. Viele bedeutende Persönlichkeiten des dänischen Staates waren deshalb Mitglied der St.-Petri-Gemeinde (z. B. Peder Schumacher Griffenfeld, Erik Pontoppidan der Jüngere, Nicolai Eigtved, Henrik Hielmstierne, Heinrich Ernst Graf Schimmelmann, Johann Friedrich Struensee).

  3. Johann Hartwig Ernst lensgreve von Bernstorff (født 13. maj 1712 i Hannover, død 18. februar 1772 i Hamborg) var en tysk-dansk adelsmand, gehejmeråd og dansk gehejmestatsminister. Han var søn af friherre Joachim Bernstorff , der var godsejer, og farbror til Andreas Peter Bernstorff .

  4. Amalie Sophie hielt Treue zu ihrer Königin, nachdem diese das Land 1772 aufgrund einer Affäre mit dem Hofarzt Johann Friedrich Struensee verlassen musste. Seit 1843 gehörte das Gut der Familie von Brusselle bis Herr Joseph von Brusselle 1944 den Besitz an seinen Neffen Franz Freiherr von Ruffin übertrug.

  5. Filmen skildrer det historiske trekantsdrama mellem den tyske livlæge Johann Friedrich Struensee, kong Christian 7. og hans dronning Caroline Mathilde. Rollen som Struensee spilles af Mads Mikkelsen, den unge dronning spilles af svenske Alicia Vikander, mens den gale konge spilles af Mikkel Boe Følsgaard. Medvirkende

  6. Johann Friedrich Struensee – niemiecki lekarz i duński polityk. Emanuel Swedenborg – uczony szwedzki. Jonathan Swift – pisarz angielski, krytyk oświecenia. Henry St John, 1. wicehrabia Bolingbroke – torys, teoretyk i praktyk polityczny; James Stanhope – brytyjski generał, dyplomata i minister.

  7. Han var søn af grev Christian Danneskiold-Samsøes første ægteskab og er født den 5. juli (efter andre beretninger 5. juni) 1722, blev 1740 ritmester ved det 3. jyske kavaleriregiment og samme år kammerherre, 1746 virkelig ritmester ved det 2. jyske kavaleriregiment, 1748 oberstløjtnant, 1749 ridder af Dannebrog, 1752 første ...