Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 29 resultados de búsqueda

  1. sv.wikipedia.org › wiki › SchweizSchweizWikipedia

    Detta medför att en förändring av författning är nödvändig för att skapa en ny kanton eller om en kanton vill lämna förbundet. För att en ändring av författningen ska komma till stånd krävs en federal folkomröstning där en majoritet av de röstande är för förändringen samt att det finns en majoritet för förslaget i en majoritet av kantonerna.