Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 29 resultados de búsqueda

  1. Des Weiteren grenzt im Norden der Kanton Basel-Stadt an. Im weiteren Verlauf folgt dann im Nordwesten die Landesgrenze zu Frankreich. Im Süden grenzt er an das Mutterland des Kantons Solothurn, von dem einige Exklaven westlich an den Kanton Basel-Landschaft grenzen. Im äussersten Südwesten verläuft die Grenze zum Kanton Jura.

  2. Jura is een kanton in het noordwesten van Zwitserland. Het is het jongste kanton van Zwitserland, geheel Franstalig, gevormd in 1979 door een afscheiding van het tweetalige kanton Bern. Dit vanwege hevige druk van Franstalige zijde. Naamsvarianten: Duits: Jura; Frans: Jura; Italiaans: Giura; Reto-Romaans: Giura; Engels: Jura.

  3. Het kanton Fribourg is met 1.670,8 m 2 het achtste grootste kanton in Zwitserland. Topografisch kan Fribourg worden verdeeld in twee grote gebieden: het noordelijke en westelijke deel van het Zwitserse Hoogvlakte, het zuiden tot de Zwitserse Vooralpen. In kanton Fribourg ligt de Vanil Noir, met 2.389 meter de hoogste berg van de Fribourger Alpen.

  4. sv.wikipedia.org › wiki › SchweizSchweizWikipedia

    Detta medför att en förändring av författning är nödvändig för att skapa en ny kanton eller om en kanton vill lämna förbundet. För att en ändring av författningen ska komma till stånd krävs en federal folkomröstning där en majoritet av de röstande är för förändringen samt att det finns en majoritet för förslaget i en majoritet av kantonerna.