Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › Kirsten_MunkKirsten Munk - Wikipedia

    Kirsten Munk (sometimes "Christina Munk"; 6 July 1598 – 19 April 1658) was a Danish noble, the second spouse of King Christian IV of Denmark, and mother to twelve of his children.

  2. Kirsten Munk (a veces "Christina Munk"; 6 de julio de 1598-19 de abril de 1658) fue una noble danesa, la segunda esposa del rey Christian IV de Dinamarca, 1 y madre de doce de sus hijos.

  3. Kirsten Munk. In 1615 Kirsten Munk became the second wife of Christian IV. She was the daughter of Ludvig Munk and Ellen Marsvin. She and the King had twelve children, of which eight survived.

  4. Kirsten Munk ( 6. juli 1598 – 19. april 1658) var en dansk adelskvinde, der var kong Christian 4.s hustru "til venstre hånd" fra 1615 til 1628 , Biografi. Kirsten Munk var datter af statholder i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin. Senere rygter forbandt hende med Ellen Marsvins skriver Otte Knudsen, senere borgmester i Odense.

  5. Kirsten Munk. Adelsfrøkenen Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Sammen med kongen fik hun tolv børn, hvoraf otte overlevede.

  6. 14 de may. de 2021 · Kirsten Munk was the morganatic, second wife of Christian IV, King of Denmark and Norway. A morganatic marriage is a marriage between people of unequal rank in which inherited titles and privileges cannot be passed on to the spouse or children of the marriage.

  7. Kirsten Munk var smuk og knejsende; fyldig og lyslokket; livlig og koket; varm, hvis hun ville. Hun udstrålede sanselighed, var glad i fornøjelser, lidenskabelig i dans. En åbenbaring efter renæssancetidens og Christian IV's smag.