Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › Kirsten_MunkKirsten Munk - Wikipedia

    Kirsten Munk (sometimes "Christina Munk"; 6 July 1598 – 19 April 1658) was a Danish noble, the second spouse of King Christian IV of Denmark, and mother to twelve of his children.

  2. Kirsten Munk (a veces "Christina Munk"; 6 de julio de 1598-19 de abril de 1658) fue una noble danesa, la segunda esposa del rey Christian IV de Dinamarca, 1 y madre de doce de sus hijos.

  3. Kirsten Munk ( 6. juli 1598 – 19. april 1658) var en dansk adelskvinde, der var kong Christian 4.s hustru "til venstre hånd" fra 1615 til 1628 , Biografi. Kirsten Munk var datter af statholder i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin. Senere rygter forbandt hende med Ellen Marsvins skriver Otte Knudsen, senere borgmester i Odense.

  4. Kirsten Munk. In 1615 Kirsten Munk became the second wife of Christian IV. She was the daughter of Ludvig Munk and Ellen Marsvin. She and the King had twelve children, of which eight survived.

  5. Kirsten Munk war eine dänische Adlige. Sie war von 1615 bis 1630 die zweite Ehefrau von Christian IV., dem König von Dänemark und Norwegen.

  6. Kirsten Munck was the daughter of Ludvig Munck (15371602) and Ellen Marsvin (15721649), members of the wealthy but untitled Danish nobility. Her mother, widowed a second time in 1611, was the greatest landowner on Funen.

  7. Kirsten Munk. Adelsfrøkenen Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Sammen med kongen fik hun tolv børn, hvoraf otte overlevede.