Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Kirsten Munk (a veces "Christina Munk"; 6 de julio de 1598-19 de abril de 1658) fue una noble danesa, la segunda esposa del rey Christian IV de Dinamarca, 1 y madre de doce de sus hijos. Biografía. Kirsten Munck era la hija de Ludvig Munck (1537-1602) y Ellen Marsvin (1572-1649), 1 miembros de la nobleza danesa adinerada pero sin título.

  2. en.wikipedia.org › wiki › Kirsten_MunkKirsten Munk - Wikipedia

    Separation. Later life. Cultural references. References. External links. Kirsten Munk (sometimes "Christina Munk"; 6 July 1598 – 19 April 1658) was a Danish noble, the second spouse of King Christian IV of Denmark, and mother to twelve of his children. Early life and morganatic marriage.

  3. Kirsten Munk. In 1615 Kirsten Munk became the second wife of Christian IV. She was the daughter of Ludvig Munk and Ellen Marsvin. She and the King had twelve children, of which eight survived.

  4. Adelsfrøkenen Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Sammen med kongen fik hun tolv børn, hvoraf otte overlevede. Kirsten Munk havde et tæt forhold til Christian 4, og hun beskrives som en både intelligent og selvstændig personlighed.

  5. Kirsten Munk ( 6. juli 1598 – 19. april 1658) var en dansk adelskvinde, der var kong Christian 4.s hustru "til venstre hånd" fra 1615 til 1628 , Biografi [ redigér | rediger kildetekst] Kirsten Munk var datter af statholder i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin.

  6. 14 de may. de 2021 · Kirsten Munk, Countess of Schleswig-Holstein, second wife of Christian IV, King of Denmark and Norway | Unofficial Royalty. by Susan Flantzer. © Unofficial Royalty 2021. Kirsten Munk; Credit – Wikipedia. Kirsten Munk was the morganatic, second wife of Christian IV, King of Denmark and Norway.

  7. In 1615 Kirsten Munk became the second wife of Christian IV. She was the daughter of Ludvig Munk and Ellen Marsvin. She and the King had twelve children, of which eight survived.