Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 13.400 resultados de búsqueda
  1. Leonora Christina Ulfeldt was a beloved daughter of King Christian IV of Denmark and Kirsten Munk, whose autobiography Jammers Minde is a highlight of Danish literary history. At the age of nine, she was betrothed and in 1636 married to Corfitz Ulfeldt, by whom she bore ten children between 1637 and 1651.

  2. Leonora Christina, condesa de Ulfeldt, nacida condesa Leonora Christina de Schleswig-Holstein (Palacio de Frederiksborg, Hillerød, 8 de julio de 1621 - convento de Maribo, 16 de marzo de 1698) fue una escritora danesa, hija del rey Christian IV de Dinamarca y de la joven noble Kirsten Munk.

  3. Leonora Christina Ulfeldt (Slot Frederiksborg, 8 juli 1621 — Maribo, 16 maart 1698) was de dochter van koning Christiaan IV van Denemarken en de jonge adellijke Kirsten Munk. Omdat het huwelijk van haar ouders als morganatisch werd gezien, kreeg Leonora niet de titel prinses, maar werd zij net als haar moeder gravin van de hertogdommen Sleeswijk en Holstein .

  4. EN) Leonora Cristina Ulfeldt, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Opere di Leonora Cristina Ulfeldt, su openMLOL, Horizons Unlimited srl. (EN) Opere di Leonora Cristina Ulfeldt, su Open Library, Internet Archive. (EN) Opere di Leonora Cristina Ulfeldt, su Progetto Gutenberg.

  5. 08/10/2021 · Leonora og Corfitz Ulfeldt flygtede til Sverige i 1651, og opholdt sig i Stockholm 1652-54. De boede i perioden 1655-57 på slottet Barth i Pommern. Leonora Christina rejste i 1656 til Danmark for at søge forsoning med Frederik lll., men blev stoppet i Korsør og udvist.

  6. Leonora Christina Ulfeldt var datter af den danske konge Christian den 4. Hun blev gift med Corfitz Ulfeldt, der var embedsmand ved hoffet. I 1648 døde Christian den 4., og Leonora Christinas halvbror, Frederik den 3., blev konge. Frederik den 3. mente, at Corfitz Ulfeldt ville tage magten fra ham.

  7. 25/03/2020 · Landsforræderen – Leonora Christina Ulfeldt Hun var 3. barn af Christian den Fjerde og hans hustru på venstre hånd, Kirsten Munk. Moderen blev forvist fra hoffet efter en skandaløs kærlighedsaffære. Leonora Christina blev allerede forlovet som 9 – årig med Corfitz Ulfeldt. Denne blev en af