Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda
  1. Leonora Christina Ulfeldt, Elisabeth Sofie Gyldenløve, Anne Cathrine Christiansdatter, Elisabeth Augusta Christiansdatter, Hedevig Ulfeldt, Dorothea Elisabeth Christiansdatter, Sophie Elisabeth Pentz, Christiane Sehested, Valdemar Christian, Ulrik, prins av Danmark, Christian prins av Danmark, Ulrik Christian Gyldenløve, Hans Ulrik Gyldenløve, Frederik af Danmark

  2. Leonora ChristinaHammershus Efter Bornholms befrielse fra svenskerne i 1658, var Christian IV’s datter, Leonora Christina og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på Hammershus i 1660-61 pga. landsforræderi, og en dramatisk flugt ned ad mure og klipper mislykkedes.

  3. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  4. Kontakt. DBC DIGITAL A/S Tempovej 7-11 2750 Ballerup CVR: 15149043 | EAN: 579 000 126830 5. Skriv til Forfatterweb-redaktionen

  5. Jahrhundert im „Leidensgedächtnis“ der dänischen Leonora Christina Ulfeldt, doch wird sie im modernen Roman erst durch Jane Austen und Gustave Flaubert bis zum Naturalismus hin zu einem geläufigen Stilmittel, das dann bei Arthur Schnitzler und James Joyce durch die Technik des Bewusstseinsstroms abgelöst wird.

  6. Bauwerke. Christian IV. hinterließ durch seine rege Bautätigkeit ein reiches kulturelles Erbe. Neben den Stadtgründungen von Kristiansand, Kristianstad, Kristianopel, Christianshavn sowie Glückstadt regte er unter anderem auch den Neubau der Schlösser von Frederiksborg, Rosenborg und Halmstad an. Den Bauplatz seines Glückstädter Schlosses steckte er selber ab, nachdem er dort zunächst ...

  7. En af dem var Christian 4.'s datter Leonora Christina Ulfeldt der efter løsladelsen fra Blåtårn tilbragte sine sidste år i Maribo Kloster fra 1685-1698. Hun ligger begravet i domkirkens krypt og på gravstenen står: "Herre, havde dit ord ikke været min trøst, da havde jeg forgået i min elendighed.