Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 29 resultados de búsqueda
  1. Leonora ChristinaHammershus Efter Bornholms befrielse fra svenskerne i 1658, var Christian IV’s datter, Leonora Christina og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på Hammershus i 1660-61 pga. landsforræderi, og en dramatisk flugt ned ad mure og klipper mislykkedes.

  2. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  3. Kontakt. DBC DIGITAL A/S Tempovej 7-11 2750 Ballerup CVR: 15149043 | EAN: 579 000 126830 5. Skriv til Forfatterweb-redaktionen

  4. Endelig fikk han tolv barn med Kirsten Munk, som han var gift med til venstre hånd, bl.a. Leonora Christina, som allerede i en alder av 15 år ble gift med Corfitz Ulfeldt. Kongen og Kirstens mangeårige, stormfulle forhold endte med at han beskyldte henne for utroskap og for å forsøke å forgifte ham, og han lot seg skille fra henne.

  5. Bauwerke. Christian IV. hinterließ durch seine rege Bautätigkeit ein reiches kulturelles Erbe. Neben den Stadtgründungen von Kristiansand, Kristianstad, Kristianopel, Christianshavn sowie Glückstadt regte er unter anderem auch den Neubau der Schlösser von Frederiksborg, Rosenborg und Halmstad an. Den Bauplatz seines Glückstädter Schlosses steckte er selber ab, nachdem er dort zunächst ...

  6. En af dem var Christian 4.'s datter Leonora Christina Ulfeldt der efter løsladelsen fra Blåtårn tilbragte sine sidste år i Maribo Kloster fra 1685-1698. Hun ligger begravet i domkirkens krypt og på gravstenen står: "Herre, havde dit ord ikke været min trøst, da havde jeg forgået i min elendighed.

  7. 1685: Nach 22-jähriger Haft im Blauen Turm kommt in Kopenhagen die politische Gefangene Leonora Christina Ulfeldt frei. Ihr wurde eine Beteiligung an politischen Intrigen ihres Mannes Corfitz Ulfeldt zur Last gelegt.