Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 16 resultados de búsqueda

  1. Nazwa miasta pochodzi od polskiej nazwy na brzeg rzeki.Niemiecki nauczyciel Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku, wydanym w 1888 roku we Wrocławiu, wymienia trzy nazwy miasta zanotowane w dokumentach z 1178 roku Berega, Brega oraz polską Brzeg podając ich znaczenie Stadt auf dem hohen Ufer – miasto nad wysokim brzegiem.

  2. When his father's failing health enabled him to assume the reins of government (which Philip relinquished to him by an act of 12 April 1465), he initiated a policy of hostility toward Louis XI that led to the Burgundian Wars, and he became one of the principal leaders of the League of the Public Weal, an alliance of west European nobles opposed to policies of Louis XI that sought to centralize ...