Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Princess Ludwika Karolina Radziwiłł (Lithuanian: Liudvika Karolina Radvilaitė; 27 February 1667 – 25 March 1695) was a magnate Princess of the Grand Duchy of Lithuania in the Polish–Lithuanian Commonwealth and an active reformer.

  2. Ludwika Karolina Radziwiłłówna (ur. 27 lutego 1667 w Królewcu, zm. 25 marca 1695 w Brzegu) – księżna na Birżach, Dubinkach, Słucku i Kopylu, pani na Newlu i Siebieżu, margrabina brandenburska, księżna neuburska w latach 1687–1695. Życiorys. Ostatnia przedstawicielka linii kalwińskiej Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach.

  3. Ludwika Karolina Radziwiłł, 1667–1695; Karol Stanisław Radziwiłł, 1669–1719, Grand Chancellor of Lithuania; Katarzyna Barbara Radziwiłł, 1693–1730; Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł, 1702–1762; Karol Stanisław "Panie Kochanku" Radziwiłł, 1734–1790, voivode of Vilnius and Marshal of the Bar Confederation

  4. Prinzessin Luise Charlotte Radziwill (auch: Louise Caroline (von) Radziwill, litauisch: Liudvika Karolina Radvilaitė, polnisch: Ludwika Karolina Radziwiłł) (* 27. Februar 1667 in Königsberg; † 25. März 1695 in Brieg) war die Alleinerbin der calvinistischen Linie des Hauses Radziwiłł im Großfürstentum Litauen.

  5. 28 de abr. de 2021 · English: Portrait of Ludwika Karolina Radziwiłł (1667-1695) holding a portrait of her husband Ludwig von Brandenburg (1666-1687) Deutsch: Prinzessin Louise Charlotte von Radziwill (1667-1696), Markgräfin von Brandenburg mit dem Bildnis ihres Gatten, des Markgrafen Ludwig (1666-1687)

  6. Princess Ludwika Karolina Radziwiłł (Lithuanian: Liudvika Karolina Radvilaitė; 27 February 1667 – 25 March 1695) was a magnate Princess of the Grand Duchy of Lithuania in the Polish–Lithuanian Commonwealth and an active reformer. Read more on Wikipedia.

  7. 1667 – 1695. Photo Credit » 12 Views. Who was Ludwika Karolina Radziwiłł? Princess Ludwika Karolina Radziwiłł was a magnate of the Grand Duchy of Lithuania in the Polish-Lithuanian Commonwealth and an active reformer. She carried the title of Princess. Radziwiłł was born in Königsberg in the Duchy of Prussia.