Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 30 resultados de búsqueda

  1. Bogusław Radziwiłł herbu Trąby (ur. 3 maja 1620 w Gdańsku, zm. 31 grudnia 1669 pod Królewcem) – książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wielokrotny poseł na Sejm Rzeczypospolitej, starosta barski, koniuszy wielki litewski od 1646, chorąży wielki litewski od 1638, feldmarszałek szwedzki, generalny namiestnik Prus Książęcych w latach 1657–1669.

  2. Jerzy Trela, właśc.Józef Jerzy Trela (ur. 14 marca 1942 w Leńczach, zm. 15 maja 2022 w Krakowie) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz pedagog, profesor sztuk teatralnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

  3. 1694 – księż­na Ludwika Karolina Radziwiłł prze­ka­zała dob­ra or­lań­skie w zas­taw pod­skar­bie­mu i pi­sa­rzo­wi ziem­skie­mu Wiel­kie­go Księ­stwa Li­tew­skie­go Be­ne­dyk­to­wi Paw­ło­wi Sa­pie­że z pałacem murowanym, z bu­dyn­ka­mi dwor­ne­mi i fol­war­cz­ne­mi i gu­mien­ne­mi (...) z mias­tecz­kiem Or­lem, z Miesz­cza­na­mi, Ży ...

  4. Dnia 15 maja 1848 roku na zamku w Grodźcu urodziła się córka Zofii i Henryka Zoblów, której rodzice nadali jedenaście imion: Anna Eleonora Karolina Zofia Helena Maria Teresa Henrietta Adolfina Luiza Filipina Zobel von Giebelstadt zu Darstadt (zwana w rodzinie Annalore).

  5. Maksymilian I Józef Wittelsbach (Maria Michael Johann Baptist Franz de Paula Joseph Kaspar Ignatius Nepomuk; ur.27 maja 1756 w Schwetzingen, zm. 13 października 1825 w Monachium) – hrabia Rappoltstein od 1776, książę Palatynatu Dwóch Mostów od 1795, książę-elektor Bawarii i Palatynatu w latach 1799–1805 jako „Maksymilian IV Józef”, król Bawarii w latach 1806–1825 jako ...

  6. Ludwika Karolina Radziwiłł, 1667–1695; Karol Stanisław Radziwiłł, 1669–1719, Grand Chancellor of Lithuania; Katarzyna Barbara Radziwiłł, 1693–1730; Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł, 1702–1762; Karol Stanisław "Panie Kochanku" Radziwiłł, 1734–1790, voivode of Vilnius and Marshal of the Bar Confederation

  7. Zofia i jej siostry otrzymały staranne wykształcenie. Od czwartego roku życia pobierały lekcje fizyki, historii, pisania oraz czytania. Księżniczki uczono również kilku języków: francuskiego, w którym rozmawiano na bawarskim dworze, niemieckiego, włoskiego, a także angielskiego.