Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1.010 resultados de búsqueda

  1. 02/12/2022 · Tras o quendismo, unha sucesión de gobernos frustrados e varios magnicidios. En Catalunya, a burguesía pedía esmola ao exército derrotado no Rif para reprimir anarquistas. Nas minas asturianas, un dirixente sindical aseguraba que os militares trataban aos traballadores coma mouros. "Somos mouros na néboa", di Sarrionandia nun libro recente.