Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1.175.032.704 resultados de búsqueda

  1. Maria del Mar Bonet i Verdaguer ( Palma, Mallorca, 27 d'abril de 1947) és una cantant mallorquina especialitzada en música tradicional, tant mallorquina com d'arreu del Mediterrani, i en la musicació de poesia. [1] Debutant com a cantant en els anys 60 va formar part del moviment de la Nova Cançó. [2]

  2. 巴登-巴登位於 德國 南部 巴登-符騰堡 州的西側,北部 黑森林 西麓的奥斯河谷,城市的东部依靠着黑森林的边缘,西南部处于莱茵河上游平原。 巴登-巴登距離德国與 法國 边界的 萊茵河 僅7.5公里,毗邻法国的北 阿尔萨斯 地区和 史特拉斯堡 。 城区沿着奥斯河谷而建,依山傍水,景色多姿。 历史 [ 编辑] 巴登-巴登的历史可以追溯到 罗马帝国 时期, 罗马人 在这个地区发现了温泉,巴登-巴登由此出名。 12世纪初,赫尔曼二世( Graf Hermann II. )从策林格王朝( Zähringer )继承了巴登-巴登及其周边,自封为 巴登藩侯 。 1250年,巴登-巴登正式成为城市。 「巴登」在德文中意指沐浴,「巴登-巴登」這個名稱源自巴登藩侯國的巴登市(後一個「巴登」指藩侯國」)。