Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 36 resultados de búsqueda

  1. Maribo har bedst vand af alle købstæder på Lolland. I stedet for borgervæbning er et politikorps påtænkt. Byen har en skøn beliggenhed, mellem 2 søer, af hvilke søndersøen (Maribo Sø) er størst; dens omkreds udgør 4 mil. Dens omegn og skovbegroede holme frembyder de mest maleriske udsigter.

  2. I Kramnitse ligger en stor pumpestation fra 1966, der konstant pumper vand ud af Rødby Fjord for på denne måde at holde den tørlagt. Den er Nordeuropas største af sin art.

  3. (1446-1457) Maribo Kloster (1457-1477) Oluf Andersen Gøye (1477- ) Cecilie Pedersdatter, gift 1) Gøye, 2) Venstermand (1480-1492) Johan Venstermand (1477-1507) Sophie Olufsdatter Gøye, gift Venstermand (1494-1506) Henning Venstermand (1509-1510) Erik Clausen Neb ( - ) Birgitte Clausdatter Daa, gift Bølle ( -1539) Mads Eriksen Bølle

  4. en.wikipedia.org › wiki › Greve_StrandGreve Strand - Wikipedia

    Greve Strand (commonly also known simply as Greve) is a Danish town, seat of the Greve Municipality, in the Region Sjælland.Its population is 41,879 (1 January 2015).