Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 19 horas · Türkçe aranjmanlar listesi, Türkçe yorumlanmış bütün yabancı şarkıların yer aldığı (alacağı) bir "ikinci el şarkılar" listesidir.Yeniden yorumlanmış şarkılar arasında sözleri aynı olduğu halde aranjman isimlerinin farklı olduğu örneklerde aranjmanın ilk adı doğru kabul edilip sonraki adları parantez içinde belirtilmiş; örneğin Haris Aleksiu'nun "Mia Pista ...

  2. Hace 19 horas · Opening Title Production company Cast and crew Ref. J A N U A R Y: 1 Scream and Scream Again: American International Pictures / Amicus Productions: Gordon Hessler (director); Christopher Wicking (screenplay); Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, Alfred Marks, Judy Huxtable, Michael Gothard, Anthony Newlands, Kenneth Benda, Uta Levka, Yutte Stensgaard, Julian Holloway, Peter Sallis ...