Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › TantraTantra - Wikipedia

    Hace 16 horas · Following Woodroffe, a number of scholars began investigating Tantric teachings, including scholars of comparative religion and Indology such as Agehananda Bharati, Mircea Eliade, Julius Evola, Carl Jung, Alexandra David-Néel, Giuseppe Tucci and Heinrich Zimmer.

  2. Hace 16 horas · Il Mutamento Zona Castalia di Torino, in collaborazione con il teatro Blu di Buriasco (To), presenta la piéce teatrale "La Favola di un’altra Giovinezza": vincitrice del bando Kilowatt Festival Visionari 2013. Una seconda opportunità di vita Ispirato al romanzo di Mircea Eliade e all’omonimo film di Francis Ford Coppola, lo spettacolo segue le avventure di […]

  3. Hace 16 horas · Elevii clasei a IV-a din liceele „Mircea Eliade” și „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău au participat la o testare națională în format digital, organizată în premieră de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum. Elevii au rezolvat la calculator, pe o platformă specializată, un ...

  4. Hace 16 horas · Elevii clasei a IV-a din liceele „Mircea Eliade” si „Gheorghe Asachi” din municipiul Chisinau au participat la o testare nationala in format…

  5. Hace 16 horas · Mitul Meșterului Manole, din balada cu același nume văzut ca elogiu adus jertfei de sine, al „Mioriței” ca act al acceptării tragicului, adică asumarea conștientă a limitei; al baladei „Toma Alimoș”, unde crima este justificată prin obținerea dreptății în afara legii, inclusiv al celor creștinești; la fel și în „Cântecul...

  6. Hace 16 horas · Realizzando la traduzione italiana di quello che resta un manuale indispensabile per capire le logiche del mondo contemporaneo, il brillante allievo di Mircea Eliade, freddato alla Divinity School ...

  1. Otras búsquedas realizadas