Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 41 resultados de búsqueda

  1. Německo-polská státní hranice počíná na česko-německo-polském trojmezí na řece Lužická Nisa. Táhne se jejím tokem okolo Žitavy na sever, protíná Zhořelec (dělíc jej na německý Görlitz a polský Zgorzelec) a bývalý Guben (dělíc jej na německý Guben a polský Gubin) a pokračuje až do soutoku Lužické Nisy s Odrou.

  2. en.wikipedia.org › wiki › WinnetouWinnetou - Wikipedia

    Stories. According to Karl May's story, first-person narrator Old Shatterhand encounters the Apache Winnetou, and after initial dramatic events, a true friendship arises between them; on many occasions, they give proof of great fighting skill, but also of compassion for other human beings.

  3. Die Pearl GmbH (Eigenschreibung PEARL; früher Pearl Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH) ist ein deutsches Versandhaus, das ursprünglich nur PC-Software, -Hardware und -Zubehör angeboten hat, inzwischen auch Artikel aus anderen Bereichen führt, z. B. Haushaltsprodukte.

  4. SM U-29 was a Type U-27 U-boat of the Imperial German Navy.She served during the First World War.. U-29 ' s last commander was Captain Otto Weddigen. U-29 was sunk with all hands on 18 March 1915 in the Pentland Firth after being rammed by HMS Dreadnought, the only submarine known to have been purposefully sunk by a battleship.

  5. Narodil se do německo-americké rodiny v Denisonu v Texasu, vyrůstal však v Kansasu. Byl třetí ze sedmi synů Davida Jacoba Eisenhowera a Idy Elizabeth Stover. Byl jediným jejich dítětem, které se narodilo v Texasu. Eisenhowerovi předkové v mužské linii připluli do Severní Ameriky v roce 1741.