Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda

  1. Durante 1932 mantuvo una relación con Natalia Paléi, hija de gran duque ruso Pablo Románov. La princesa quedó embarazada, pero sufrió un aborto. Cocteau se refiere a esta tragedia en Le passé défini, donde asegura que el aborto se habría debido a una violenta escena con Marie-Laure de Noailles.

  2. La història del cristianisme es refereix a la religió cristiana, els seus seguidors i l'Església amb les seves diverses denominacions, des del segle i fins al present. El cristianisme va ser fundat al segle primer a la regió del Llevant de l'Orient Mitjà per Jesucrist de Natzaret (Mateu 16:18) Jesús de Natzaret tal com està profetitzat en l'Antic Testament (Miquees 5:2-5) per ser el ...